Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
jnanada

ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಿಮೆ‌ / Jagadguru Mahime

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಾಚಿತ

Published

on

 

|| ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ವೀತಾಖಿಲ ವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಜಾತಾನಂದಾಶ್ರ ಪುಲಕಮತ್ಯಚ್ಛಮ್।
ಸೀತಾಪತಿ ದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ ॥ 1॥

ತರುಣಾರುಣ ಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾ ರಸಪೂರ ಪೂರಿತಾಪಾಂಗಮ್।
ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲ ಮಹಿಮಾನಮಂಜನಾ-ಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 2॥

ಶಂಬರವೈರಿ ಶರಾತಿಗಮಂಬುಜದಲ ವಿಪುಲ ಲೋಚನೋದಾರಮ್।
ಕಂಬುಗಲಮನಿಲದಿಷ್ಟಮ್ ಬಿಂಬ ಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಮವಲಂಬೇ ॥ 3॥

ದೂರೀಕೃತ ಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ ರಾಮವೈಭವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ।
ದಾರಿತ ದಶಮುಖ ಕೀರ್ತಿಃ ಪುರತೋ ಮಮ ಭಾತು ಹನುಮತೋ ಮೂರ್ತಿಃ ॥ 4॥

ವಾನರ ನಿಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಾನವಕುಲಕುಮುದ ರವಿಕರ ಸದೃಶಮ್।
ದೀನ ಜನಾವನ ದೀಕ್ಷಂ ಪವನ ತಪಃ ಪಾಕಪುಂಜಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ॥ 5॥

ಏತತ್ ಪವನ ಸುತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಮ್।
ಚಿರಮಿಹ ನಿಖಿಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಭವತಿ ॥ 6॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತೌ ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಸಂಗ್ರಹ – ಮಹಾಬಲ ಜೋಯ್ಸ್

ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಜ್ಞಾನದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ (Subscribe)

Get JNANADA Latest post Directly

to your Inbox for Free


Like Jnanada Facebook Page

Recent Articles

Popular posts

Archives

Copyright © 2017 Jnanada, All Rights Reserved

Get JNANADA Latest post Directly to your Inbox for Free

 

error: Content is protected !!