Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
jnanada

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತುತಿ – ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ – ಎಲ್.ಬಿ.ಪೆರ್ನಾಜೆ

Published

on

||ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತುತಿ||

ಶೋಣಾನನಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ದೀರ್ಘಬಾಹುದ್ವಯಾನ್ವಿತಂ |
ಉತ್ತುಂಗ ಶಿರಸಾಯುಕ್ತಂ ವಾಮಪಾದಂ ತು ಕುಂಚಿತಂ ||
ಸುಸ್ಮಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪಾದಂ ಕಟಕಾದ್ಯೈರ್ವಿಭೂಷಿತಂ |
ರಸಾಲಕೋರಕಾಯುಕ್ತ ಕರಂ ವಾಮಕಟಿಸ್ಥಿತಂ ||
ಊರ್ಧ್ವಪ್ರಸಾರಿತಂಚಾನ್ಯಕರಂ ವೈ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಂ |
ದೀರ್ಘವಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಂ ||
ಇನ್ದ್ರಾದಿಭಿಶ್ಚ ಸಂಸೇವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಸೇವಿತಂ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಮಹಾತೇಜಂ ಕಪೀಶಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಮ್ ||
||ಓಮ್ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ನಮ:||

ಭಾವಾರ್ಥ:- ಕೆಂಪಾದ ಮೊಗದವನೂ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ನೇತ್ರವುಳ್ಳವನೂ, ಧೀಘವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಶಿರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೂ, ಕುಬ್ಜವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವನೂ, ಮಂದಹಾಸನೂ,ವಿನಯಶೀಲನೂ, ಕಡಗಗಳಿಂದ ವಿಭೂಷಿತವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನೂ, ಎಡ ಟೊಂಕದವನೂ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವನೂ ,ಮಾರುತನ ಪುತ್ರನೂ,ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೂ ,ನಾನಾ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನೂ ,ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವವನೂ ,ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯರಿಂದ ಸೇವೆಗೊಂಬವನೂ, ಮಹಾತೇಜೋವಂತನೂ ,ಕಪಿ ಸಮೂಹದ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೀವ ಹನೂಮಂತನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವೆ.

| |ಇತಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ತುತಿ |

ಎಲ್. ಬಿ. ಪೆರ್ನಾಜೆ, ಪುತ್ತೂರು

ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಜ್ಞಾನದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ (Subscribe)

Get JNANADA Latest post Directly

to your Inbox for Free


Like Jnanada Facebook Page

Recent Articles

Popular posts

Archives

Copyright © 2017 Jnanada, All Rights Reserved

Get JNANADA Latest post Directly to your Inbox for Free

 

error: Content is protected !!