Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Connect with us
jnanada

ಅವಧೂತ ಮಹಿಮೆ / Avadhūta Mahime

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಚರಿತ್ರೆ 4 Sri Pada Sri Vallabha Charitre 4

Published

on

ಕನ್ನಡ1 of 2
To Change Language, Click ← → (arrow) Button

ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದದ್ದು…

ಕಾಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಭಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಂಕರಭಟ್ಟರನ್ನು ಕೆಲ ಆಗಸರು ಕತ್ತೆಯಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಮಾಡುವ ವಲ್ಲಭದಾಸನೆಂಬ ಚಮ್ಮಾರನಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಶುಶ್ರೂಷೆಗೊಂಡು ಗುಣವಾದಮೇಲೆ ಹೊರಡಲನುವಾದ ಶಂಕರಭಟ್ಟರನ್ನು ಕುರಿತು ವಲ್ಲಭದಾಸನು ಹೀಗೆಂದನು,
ಆ ಕಾಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಪಗಳು ಪಾದಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪೀಠಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.
ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಮಾಡಿಸದ,ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ,ಸದ್ಬುದ್ಧಿ-ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರ ಹಿತನುಡಿನ್ನು ಆಲಿಸದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರ ಸದ್ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು, ಇವರು ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದರ್ಶನಮಾಡಿದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವೇದಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಿಪಡೆದರು, ನೀವೂ ಸಹ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ… ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕತ್ತೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೈಯಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತನೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಕತ್ತೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೈಯಿಂದ ತೆವಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರಿ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾದ ಶಂಕರಭಟ್ಟರು ವಲ್ಲಭದಾಸರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ವಿಚಿತ್ರಪುರವೆಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಬಹಳವರ್ಷಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಜನಿಸಿದ, ಆದರೆ ಮೂಕ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೋಷಪೂರಿತ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನಮಗ ಮೂಕನಾದನೆಂದು ರಾಜನ ಅನಿಸಿಕೆ,‌ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ಓಲಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಿತ್ರಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಈಗ ಶಂಕರಭಟ್ಟರ ಸರದಿ, ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಿದರು, ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ರಾಜ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ.

ರಾಜನ ಮಗ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ, ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರ ಕೃಪಾವಿಶೇಷದಿಂದ ಭಟ್ಟರು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕುರುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದು ವರಿಸಿದರು.

॥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

– ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಾಲಗಂಚಿ

ಕನ್ನಡ1 of 2
To Change Language, Click ← → (arrow) Button

ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಜ್ಞಾನದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ (Subscribe)

Get JNANADA Latest post Directly

to your Inbox for Free


Like Jnanada Facebook Page

Recent Articles

Popular posts

Archives

Copyright © 2017 Jnanada, All Rights Reserved

Get JNANADA Latest post Directly to your Inbox for Free

 

error: Content is protected !!